Reklama
 
Blog | Martin Rosocha

Vzpomínky na pravdomluvnost

Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda. Niels Bohr

Když jsem si poprvé uvědomil, jak moc znamená pravda, bylo mi osm let. Osm let, uměl už jsem řádně číst, a četl. Hltal jsem všechno, kde se jen šustlo cokoli společného s dobrodružstvím. Ve snech mne strašil duch prérie, s Bigglesem jsem prolétal kolem Himálají, s Kara ben Nemsím putoval do země Škipetarů a s patnáctiletým kapitánem strašně nenáviděl vraha Negora.

Vždy navečer mi přicházel táta číst z knížek, které jsme měli po dědovi. Byla pro ně vyhrazena nejlepší místa v tátově pracovně, jejich hřbety se skvěly zlacením, a já jsem kolem nich chodil s obdivným strachem. „Až budeš větší, všechny budou tvé,“ říkal mi táta, číst mi je ale nedovolil. „Jsou moc vzácné, víš,“ přesvědčoval mne, když mi z nich na oplátku před spaním předčítal.

„Jako že jsem Hádží Halef Omar ben Hádží Abú´l Abbás ibn Hádží Dáwúd al Gosara… Sidi, povíš to na mě, že jsem nebyl v Mekce?“

Reklama

„Tatínku?“ zašeptal jsem kdesi uprostřed pouště a šotů. „Ano, synku?“ přerušil čtení táta. „Víš, já ti musím něco říct,“ odmlčel jsem se. Táta mlčel a mlčeli i všichni hrdinové z knih. „Já jsem si tajně půjčil… z knihovny… Bigglese…“ A pak jsem se rozbrečel.

„Ale vždyť já vím,“ přerušil mé slzy táta a chytil mne kolem ramen. A potom už jsme plakali oba.

Pamatuji se, že jsem od té chvíle směl číst všechny ty krásné knihy, srovnané a opečovávané na policích tátovy pracovny. A také jsem dostal knihu. Knihu, ve které mlčeli Navahové, lstivě útočili Hopiové, ale hlavně v ní byla spousta hrdinných a neporazitelných Apačů… Mám ji dodnes…