Reklama
 
Blog | Martin Rosocha

Vondrova výhra za každou cenu

Alexandr Vondra sehrává partii, v které hodlá dokázat, že je možné vyhrát za každou cenu. Protivníkem budiž mu pan Veselovský, moderátor Dvaceti minut Radiožurnálu.

Veselovský: Abychom si to ujasnili na začátek, vy jste se mi do začátku rozhodl věnovat věž napřed?

Vondra: Ano, slyšel jsem, že jste bídný hráč. Proto.

Veselovský: Pane ministře, za jakou cenu byste byl ochoten vyhrát?

Reklama

Vondra: Já vám číslo říci nemohu, ale co jsem slyšel, tak to číslo je asi 474 milionů. (mezitím Vondrovi jaksi zmizí ze šachovnice další věž)

Veselovský: Vy jste to slyšel? Od koho?

Vondra: Ta otázka není, těžko směřovat ji na mě. Já jsem si samozřejmě, když jsem na Úřad vlády nastoupil, tak jsem se na to ptal. A bylo mi řečeno, že pokud jde o finanční záležitosti, pokud jde o ty peněžní toky, tak já stejně jako jiní lidé nebo všichni další lidé na Úřadu vlády podléháme vedoucímu Úřadu vlády.

Veselovský: Aha. (Veselovský si zatím všímá, že Vondrovi ubyla další věž) Pane ministře, tu druhou věž mi dáváte také napřed?

Vondra: Ano, ukazuje se, že jste ještě větší nekňuba, než jsem si myslel.

Veselovský: Ne, pane ministře, pojďme to dát úplně na rovinu. Vy jste zašantročil už dvě věže.

Vondra: Ne, rozumíte, skutečně to jsou informace, které jsou nepravdivé, které jsou zavádějící, které nejsou postaveny na reálných skutečnostech, to je prostě fakt. (mezitím rozhorlenému Vondrovi mizí dáma, střelci i koně)

Veselovský: Aha, a všímáte si, pane ministře, že Vám mezitím mizí další figury? Mně přijde, že teď už byste tímhle těžko kamufloval mou bídnou hru, jak jste tvrdil na začátku.

Vondra: Já jsem se rozhodl tuto šachovou partii uvodit touto větou, na té si stojím a co jsem dále usoudil nebo neusoudil, si nechám pro sebe.

Veselovský: A chcete ještě vůbec vyhrát?

Vondra: Teď nerozumím té vaší otázce.

Veselovský: Zda chcete vyhrát, zda mne chcete porazit?

Vondra: Teď nerozumím té vaší otázce.

Veselovský: Rozumím tomu správně, že tady vedu rozhovor s politikem, pane ministře obrany?

Vondra: (kterému mezitím mizí postupně pěšci) No samozřejmě vedete rozhovor určitě s politikem, tomu se vyhnout nemohu.

Veselovský: A všímáte si, že vám mezitím někdo sebral ze šachovnice všechny figury? Tedy, že už nemůžete vyhrát?

Vondra: Tak rozumíte, to já nemohu očekávat. Pokud byl tady záměr, ale nechci ho někomu vkládat jako polít někoho kyblíkem výkalů, tak to samozřejmě nějakou dobu je v éteru cítit, ale jak to bude mít vliv nebo nebude, to jako na mě to žádný vliv nebude.

Veselovský: Takže i v této situaci, jako nahý král, hodláte vyhrát?

Vondra: V tomto smyslu se v žádném případě nenechám odradit!

 

PS: Většina odpovědí pana Vondry není vymyšlena. Je převzata z pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Celý tento stěží uvěřitelný rozhovor si laskavý čtenář může poslechnout zde.