Reklama
 
Blog | Martin Rosocha

Jak jsme pro Inspekci sečetli

Česká školní inspekce zadala školám spočítat romské žáky s lehkým mentálním postižením...

V průvodním dopise inspekce definuje Roma jako toho, kdo se za něj sám považuje, nebo koho za něj považuje významná část jeho okolí.

Zmíněná „významná část jeho okolí“ nebyla definována, načež se nám i přes širokou debatu nepodařilo najít shodu na kritériích, podle nichž by bylo možné objektivně kritérium významnosti stanovit.

Rovněž křížový, mnohahodinový výslech všech studentů, zda se považují za Romy, nevedl k jednoznačným výsledkům. Někteří podávali ne zcela jasné odpovědi, někteří otázce dokonce uhýbali, z některých čišela proradná neupřímnost.

Detektor lži, který jsme si proto pro tento nesnadný úkol nechali přivézt, nakonec ukázal naprosto šokující zjištění. Všichni studenti, kteří byli postaveni před otázku, zda se považují za Romy, významně znervózněli. Jejich následné a negativní odpovědi, zda se za Romy považují, byly tedy logicky ohodnoceny jako lživé.

Zbývalo zjistit, zda jsou naši studenti lehce mentálně postižení. Tato otázka byla záhy zodpovězena obsluhou detektoru lži, která pravila, že na tak jednoduchou otázku, zda se někdo po/nepovažuje za Roma, by dokázal odpovědět i pitomec.

Oddechli jsme si a na Školní inspekci zaslali požadovanou odpověď:

„Všichni studenti u nás považováni za Romy. -(STOP)-. Všichni jsme lehce mentálně postižení. -(STOP)-. Čekáme další instrukce. Uctivě. -(STOP)-.

Reklama