Reklama
 
Blog | Martin Rosocha

Estonsky snadno a rychle

Snad každé dítě ze základní školy ví, že výraz „metelesku blesku“ je z estonštiny. Je nepochybné, že u nás estonština začíná pomalu ale jistě domácnět...

Možná je to proto, že je tento uralský jazyk velmi snadný na pochopení, a jeho podoba s češtinou více než zřejmá. V politických kruzích už se ostatně estonština prosadila, jak nám mistrně předvedla Jana Bobošíková. Laskavý čtenář se o jednoduchosti estonštiny může přesvědčit sám, a to na strojovém google přepisu přátelského rozhovoru Jany Bobošíkové se Zdeňkem Svěrákem, kteří si mezi sebou ujasňovali některé estonské výrazy…

Jana Bobošíková (J.B.): Meteleskum bleskum! (Úroveň členství!)
Zdeněk Svěrák (Z.S.): Et ma jäin? (Že bych se přeslechl?)
J.B.: Meteleskum bleskum! (Úroveň členství!)
Z.S.: Jano varastada! (Jano, nekraď!)
J.B.: Zdenek ei kuritarvita seda! (Zdeňku, nepřeháněj!)
Z.S.: Ja ma truc! (A na truc budu!)
J.B.:  See on likvideerimisel! (to je má  likvidace…)
Z.S.: Virgutama! (Hlavu vzhůru!)
J.B.: Ma kaotasin… (Jsem ztracena…)
Z.S.:  Uuesti mitte, lase mul olla metelesku flash! (Nejsi, jen nech být mé metelesku blesku!)
J.B.: Mitte kunagi! (Nikdy!)
Z.S.: Nii maksad …! (tak tedy budeš platit…)
J. B.: Jama, jama, jama! Vice fuck!  (Nesmysl, nesmysl, nesmysl. Svěráku, jdi se bodnout!)

…zbytek rozhovoru přešel do estonského dialektu od města, které nese tak sprostý výraz, že jej předkládám pouze formou odkazu zde. Snad však laskavý čtenář i přes absenci zbytku rozhovoru shledá, že je estonština vpravdě jednoduchý jazyk, který si zaslouží pozornost…

Reklama